ଓଡିଶା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଏବଂ ପାସାପାଲ୍ଲି ରେଶମ ସାରି ଉନ୍ମୋଚନ |

ସମ୍ବଲପୁରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ରେଶମ ସାରିର ଅନନ୍ତ ସ Beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ: ଓଡିଶାର ବୁଣା ହେରିଟେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଯାତ୍ରା

ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶା are ୀ, ବିଶେଷତ the ଆଇକନିକ୍ ପାସାପାଲ୍ଲି ଶା are ୀ, ସେମାନଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରୀ, ଜଟିଳ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହତ୍ତ୍ for ପାଇଁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଆସୁଛି | ଭାରତର ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ହସ୍ତତନ୍ତ ମାଷ୍ଟରପ୍ରିଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସାରୀ ଉତ୍ସାହୀଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି | ଆସନ୍ତୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଇତିହାସ, ଅନନ୍ୟ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ରେଶମ ଶା are ୀର ବିଭିନ୍ନ ପରିସର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା |

ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାରିର ଇତିହାସ |

ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଚ a ହାନ ରାଜବଂଶର ଶାସନ କାଳରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାରୀରୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଜାଣିହେବ | ବୁଣାକାରମାନେ ପାରମ୍ପାରିକ କ ques ଶଳ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ବୁଣାକାର କଳାର ଚମତ୍କାର ଖଣ୍ଡ ତିଆରି କରି ଏହି ଶା are ୀ ବୁଣିବାର କଳା ପି generations ଼ି ପରେ ଚାଲିଆସିଛି |

ପାସାପଲ୍ଲୀ ସାରିଙ୍କ ଖ୍ୟାତି |

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶା are ୀ ମଧ୍ୟରେ ପାସାପାଲ୍ଲି ସାରି ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚେକେଡ୍ ପ୍ୟାଟର୍ ପାଇଁ ଛିଡା ହୋଇଛି, ଯାହା “ପାସାପାଲ୍ଲି” ଡିଜାଇନ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା | ଏହି ଜ୍ୟାମିତିକ pattern ାଞ୍ଚା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ manner ଙ୍ଗରେ ୱାର୍ପ ଏବଂ ବୁଣା ସୂତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏକ ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ | 1980 ମସିହାରେ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ପାସାପାଲୀ ସାର୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥିଲେ।

ପାସାପାଲି ସିଲ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ର ବିଶେଷତା |

ପାସାପାଲ୍ଲି ରେଶମ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସାରିକୁ ପୃଥକ କରୁଥିବା କ’ଣ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ମଲବେରି ରେଶମ ସୂତାର ବ୍ୟବହାର, ଯାହା ସାରିରେ ଏକ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଏବଂ ଡ୍ରାପ୍ end ଣ ଦେଇଥାଏ | ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ବୁଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜଟିଳ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଏକ ସ୍ତରର କାରିଗରୀ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଯାହା ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ନକଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ | ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାରୀ ବୁଣାକାରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତତାର ଏକ ପ୍ରମାଣ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି କଳା କାରନାମା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି |

ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାରିର ପ୍ରକାର |

ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶା are ୀ ବିଭିନ୍ନ ଶ yles ଳୀରେ ଆସେ, ପ୍ରତ୍ୟେକର ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ:

 1. ପାସାପାଲ୍ଲି ସାରିସ୍ : ସେମାନଙ୍କର ଚେକେଡ୍ ପ୍ୟାଟର୍ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଏହି ଶା are ୀଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ |

  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ - Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା | 30,719
 2. ବମ୍କାଇ ସାରିସ୍ : ଏହି ଶା are ୀଗୁଡ଼ିକରେ ଫୁଲ, ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଡିଜାଇନ୍ ପରି ପାରମ୍ପାରିକ ମୋଟିଫ୍ ସହିତ ଜଟିଳ ସୀମା ଏବଂ ପାଲୁସ୍ ରହିଛି |

  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ - Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା | 20,471
 3. ଇକାଟ ସାରିସ୍ : ଟାଇ-ଏବଂ-ଡାଏ କ techni ଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ମିତ, ଇକାଟ ଶାରୀରୀ ସେମାନଙ୍କ s ାଞ୍ଚାରେ ଏକ ନିଆରା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ |

  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ - Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା | 23,327
 4. ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାନ୍ଧୀ ସାରିସ୍ : ଏହି ଶା are ୀଗୁଡିକ ବାନ୍ଧିବା ଏବଂ ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଯାହା ବୁଣା ପୂର୍ବରୁ ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ଏବଂ ରଙ୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ |

  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ - Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା | 23,075

ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସାରିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାରି ମୋଟିଫ୍ |

ସମ୍ବଲପୁରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସାରିଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ମୋଟିଫ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯାହା ପ୍ରାୟତ nature ପ୍ରକୃତି, ପୁରାଣ ଏବଂ ଦ daily ନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଥାଏ | କେତେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:

 1. ଫୁଲା (ଫୁଲ): ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାରୀରୀରେ ପୁଷ୍ପ s ାଞ୍ଚା ଏକ ସାଧାରଣ ଦୃଶ୍ୟ, ଜଟିଳ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରକୃତିର ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଏ |

  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ - Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା | 20,975
 2. ମାୟୁରା (ମୟୂର): ଅନୁଗୁଳ ମୟୂର ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାରୀରୀରେ ଏକ ପ୍ରିୟ ମୋଟିଫ୍, ଯାହା ପ୍ରାୟତ ic ଜଟିଳ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଚିତ୍ରିତ |

  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ - Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା | 27,527
 3. କାଲାଶା (ମନ୍ଦିର ହାଣ୍ଡି): ଏହି ଶୁଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାରୀରୀର ସୀମା ଏବଂ ପାଲୁସରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ |

  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ - Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା | 27,527

ଓଡିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସାରିସ୍ |

ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାରୀରୀ ବ୍ୟତୀତ ଓଡିଶାରେ ଅନେକ ନାମୀଦାମୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସାରି ରହିଛି:

 1. ବମ୍କାଇ ସାରିସ୍ : ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବମ୍କାଇ ଗ୍ରାମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏହି ଶାରୀରୀଗୁଡିକ ଜଟିଳ ସୀମା ଏବଂ ପାଲୁସ୍ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା |

  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ - Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା | 19,463
 2. କୋଟପ୍ୟାଡ୍ ସାରିସ୍ : କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଶାରୀରୀଗୁଡିକ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ପାରମ୍ପାରିକ ଆଦିବାସୀ ମୋଟିଫ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା |

  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ - Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା | 23,411
 3. ଖଣ୍ଡୁଆ ସାରିସ୍ : କଟକ ଏବଂ ଜଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଶା are ୀଗୁଡ଼ିକରେ ଜଟିଳ ଇକାଟ s ାଞ୍ଚା ରହିଛି ଏବଂ ପର୍ବ ଏବଂ ବିବାହ ସମୟରେ ଏହା ପିନ୍ଧାଯାଏ |

  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ - Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା | 21,731

ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ରେଶମ ସାରି ପିନ୍ଧନ୍ତି |

ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ରେଶମ ଶା are ୀ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଶୋଭା, ଆରାମ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ | ରେଶମୀର ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁଣ ଗରମ ଗରମ ପାଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶାରୀରୀକୁ ନିଶ୍ୱାସପ୍ରଦ ଏବଂ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆରାମଦାୟକ କରିଥାଏ | ହସ୍ତତନ୍ତ ବୁଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାରୀରୀ ଅତୁଳନୀୟ, ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ରଙ୍ଗରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଯାହା ଏହାର ଆକର୍ଷଣକୁ ଯୋଡିଥାଏ | ଅଧିକନ୍ତୁ, ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ରେଶମ ଶାରୀରୀ ପିନ୍ଧି ଜଣେ ଦକ୍ଷ କାରିଗରଙ୍କ ଜୀବିକାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଏବଂ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ବୁଣା heritage ତିହ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |

ବିରଳ ଏବଂ ସୀମିତ ମିଶ୍ରଣ ସାରି |

କେତେକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶା are ୀ ବିରଳ ଏବଂ ସୀମିତ ମିଶ୍ରଣ ଡିଜାଇନ୍ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ବୁଣାକାରଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ନୂତନତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଏ | ଏହି ଶା are ୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତ different ବିଭିନ୍ନ ବୁଣା କ techni ଶଳ, ମୋଟିଫ୍ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ପ୍ୟାଲେଟ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଏକ ପ୍ରକାରର ମାଷ୍ଟରପ୍ରିସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି |

ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ - Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା | 22,907

ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସାରି ଚିହ୍ନିବା |

ଆପଣ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସାରି କିଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ଖୋଜ:

 1. ସାମାନ୍ୟ ଅନିୟମିତତା : ବୁଣାକାରରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସାରିରେ ସାମାନ୍ୟ ଅନିୟମିତତା ହୋଇପାରେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତତନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ସଙ୍କେତ ଅଟେ |

 2. ସେଲଭେଜ୍ : ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସାରିରେ ଏକ ବାନ୍ଧାଯାଇଥିବା ସେଲଭେଜ୍ (ସାରୀର ଧାର) ଅଛି, ଯାହା ମେସିନ୍ ତିଆରି ସାରିରେ ମିଳୁନାହିଁ |

 3. ଟେକ୍ସଚର : ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ବୁଣା କ ques ଶଳ ବ୍ୟବହାର ହେତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସାରିର ଏକ ନିଆରା ଗଠନ ଅଛି ଯାହା ମେସିନ୍ ନିର୍ମିତ ସାରି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ |

  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ - Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା | 25,259

ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସାରିସ୍ ତିଆରି |

ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସାରୀ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ପ୍ରେମର ପରିଶ୍ରମ ଯାହା ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ:

 1. ସୂତା ପ୍ରସ୍ତୁତି : ରେଶମ ସୂତାକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ମନୋନୀତ, ସଫା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ରଙ୍ଗ କରାଯାଏ |

 2. ୱର୍ପିଙ୍ଗ୍ : ରଙ୍ଗିତ ସୂତାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ଲୁମ୍ ଉପରେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇ pattern ାଞ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରେ |

 3. ବୁଣାକାର : ବୁଣାକାର ଏକ ହସ୍ତତନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରି ୱର୍ପ ଏବଂ ବୁଣା ସୂତ୍ରକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ, ଜଟିଳ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ s ାଞ୍ଚାଗୁଡ଼ିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାରୀରୀ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା |

 4. ସମାପ୍ତ : ସମାପ୍ତ ଶାରୀରୀ ଏହାର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ, ଧୋଇଯାଏ ଏବଂ ଲ iron ହ କରାଯାଏ |

  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ - Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା | 22,907

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାରୀ ସାମଗ୍ରୀ |

ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶା are ୀ ମୁଖ୍ୟତ sil ରେଶମରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଭାରତରେ ସାରା ବୁଣାକାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି:

 1. କପା : ସୂତା ଶା are ୀ ହାଲୁକା, ନିଶ୍ୱାସପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଦ day ନନ୍ଦିନ ପୋଷାକ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |

 2. ରେଶମ : ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାରୀ ପରି ରେଶମ ଶା are ୀ, ସେମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା, ଡ୍ରାପ୍ ଏବଂ ଧନୀତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା |

 3. ଜର୍ଜେଟ୍ : ଜର୍ଜେଟ୍ ସାର୍ ଗୁଡିକ ହାଲୁକା, ପ୍ରବାହିତ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ |

 4. ଚିଫନ୍ : ଚିଫନ୍ ଶାରୀରୀଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା, ହାଲୁକା ଏବଂ ଏକ ଅନୁଗୁଳ ଡ୍ରାପ୍ ଅଛି |

 5. କ୍ରିପ୍ : କ୍ରିପ୍ ସାର୍ ଗୁଡିକରେ ଟିକିଏ କ୍ରଙ୍କଲ୍ ଟେକ୍ସଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ସହଜତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା |

  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
  ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ - Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା | 22,907

ସମ୍ବଲପୁରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ରେଶମ ଶା are ୀ କେବଳ ପୋଷାକଠାରୁ ଅଧିକ; ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଓଡିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ବୁଣା heritage ତିହ୍ୟ, ଏହାର କାରିଗରମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପାରମ୍ପାରିକ ଭାରତୀୟ କାରିଗରର କାଳଜୟୀ ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ | ଏକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାରୀର ମାଲିକାନା ଏବଂ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣ ଏହି ଜୀବନ୍ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇପାରିବେ, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପି generations ି ପାଇଁ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୁଣା କଳାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବେ |

ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ - Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା | 30,131

ବହୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଏକ ଦୁନିଆରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାରୀରୀ ଏକ ସତେଜ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ - ଧୀର ଫ୍ୟାଶନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କୁଶଳୀ କାରିଗରମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବୟନ ପରମ୍ପରାର ବିବିଧତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ | ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାରୀ ଏକ କାହାଣୀ କହିଥାଏ, ଜଟିଳ ମୋଟିଫ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଣାକାରଙ୍କ ପି generations ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କ ques ଶଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛନ୍ତି |

ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ - Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା | 24,503

ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ରେ, ଆମେ ପ୍ରାମାଣିକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ରେଶମ ଶା are ୀର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରି ଗର୍ବିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପାରମ୍ପାରିକ କ ques ଶଳ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରେଶମ ସୂତା ବ୍ୟବହାର କରି ଦକ୍ଷ କାରିଗରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ | କ୍ଲାସିକ୍ ପାସାପାଲ୍ଲି s ାଞ୍ଚା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିନବ ସମସାମୟିକ ମୋଟିଫ୍, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସାରୀ ଉତ୍ସାହୀଙ୍କ ବିବିଧ ସ୍ୱାଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମର ସାରିଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ |

ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ - Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା | 25,259

ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମରୁ ଏକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାରି ବାଛିଛ, ତୁମେ କେବଳ ନିଜକୁ ଏକ କଳାକୃତି ସହିତ ସଜାଇବ ନାହିଁ ବରଂ ବୁଣାକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଜୀବିକାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିବ, ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ସଂରକ୍ଷଣରେ ସହଯୋଗ କରିବ | ଆମର ସଂଗ୍ରହକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଏବଂ ତୁମ ଶ style ଳୀ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ କଥା ହେଉଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାରୀରୀ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁ |

ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ - Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା | 22,571

ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ରେଶମ ଶାରୀର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂତାରେ ଯାଦୁ ବୁଣୁଥିବା ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା | ଏହି ହସ୍ତତନ୍ତ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ କେବଳ ଆମର ଆଲମାରୀକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁନାହୁଁ ବରଂ ଆଗାମୀ ପି generations ଼ି ପାଇଁ ଭାରତର ବୟନ heritage ତିହ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ଟେପେଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁ |

ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ |
ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକ୍କାଟ ରେଶମ ସାରୀ - Rs, ୦୦୦ ଟଙ୍କା | 30,719

ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡିକ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମୋଦନ ହେବା ଜରୁରୀ |

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.