Handloom Sambalpuri Cotton Dress Material Dress Material Handloom Cotton Priyadarshini Handloom
Handloom Sambalpuri Cotton Dress Material Dress Material Handloom Cotton Priyadarshini Handloom
Handloom Sambalpuri Cotton Dress Material Dress Material Handloom Cotton Priyadarshini Handloom
Handloom Sambalpuri Cotton Dress Material Dress Material Handloom Cotton Priyadarshini Handloom

ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସୂତା ପୋଷାକ ସାମଗ୍ରୀ |

C26-20-00464

ନିୟମିତ ମୂଲ୍ୟ ₹ 7,970.00 ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ₹ 6,695.00 ₹ 1,275.00 ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ |
/
ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | {{ଲିଙ୍କ୍}} '> ଚେକଆଉଟ୍ ରେ ଗଣନା କରାଯାଏ |

 • ସିଧାସଳଖ ବୁଣାକାର ରିହାତି ଲାଭ |
 • ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ମାର୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ |
 • ଷ୍ଟକ୍ରେ, ପଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ |
 • ରାସ୍ତାରେ ଭଣ୍ଡାର |
 • ସୁରକ୍ଷିତ କାରବାର
 • ଡେବିଟ୍ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଚୟନରେ ସହଜ EMI |
 • 2- ଭାରତରେ 4 ଦିନ ବିତରଣ |
 • DHL ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିବହନ

ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ କଟନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପୋଷାକ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ତୁମର ଆଲମାରୀରେ ପରମ୍ପରାର ଏକ ସ୍ପର୍ଶ ଯୋଗ କର | ଏହି - ଖଣ୍ଡ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ କପଡା ସେଟ୍ ରେ ଏକ ଡୁପାଟା, ଉପର ଏବଂ ତଳ କପଡା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ସମସ୍ତ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗୁଣାତ୍ମକ ସୂତା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ | ସମ୍ବଲପୁରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମର ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କର ଏବଂ ଆମର ପୋଷାକ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ତୁମର ଶ style ଳୀକୁ ଉଚ୍ଚ କର |

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ଅବସର କାଜୁଆଲ୍ |
କପଡା ସମ୍ବଲପୁରୀ |
ଶୀର୍ଷ ରଙ୍ଗ | କଳା
ତଳ ରଙ୍ଗ | ଲାଲ୍ |
ସାମଗ୍ରୀ ସୂତା
ନମୁନା ସମତଳ
ଟପ୍ ପୋଷାକ କପଡା ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ |
246 ସେମି |
ଦୁପାଟା କପଡା ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ |
248 ସେମି |
ତଳ ପୋଷାକ କପଡା ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ |
222 ସେମି |
ଯତ୍ନ | ଶୁଖିଲା ପରିଷ୍କାର |

ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ:

ଏହା ଏକ ପ୍ରକୃତ ହସ୍ତତନ୍ତ ଖଣ୍ଡ, ସେଲଭେଜ୍ ଏବଂ ବୁଣାକାରରେ ଅସମାନତା ଆଶା କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ନିୟୋଜିତ ପାରମ୍ପାରିକ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଯୋଗୁଁ ରଙ୍ଗ ମଳିନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇପାରେ |

4.2 out of 5

50+ Reviews

★★★★★

4.4 out of 5

2.5K+ Reviews

★★★★★

ବିଶେଷ ଅଫର ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ପଦୋନ୍ନତି |

 • INR 8000 ଉପରେ ଅର୍ଡର ଉପରେ ମାଗଣା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସିପିଂ |
 • HSBC କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ କାର୍ଡ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ କାରବାରରେ INR 250 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5% ତତକ୍ଷଣାତ୍ ରିହାତି | ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ INR 1000 |
 • ସିଲେକ୍ଟ କାର୍ଡରେ ସହଜ EMI ଉପଲବ୍ଧ | ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଦୟାକରି ଉପରୋକ୍ତ 'EMI ବିକଳ୍ପଗୁଡିକ' ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
 • ଜିଏସ୍ଟି ଇନଭଏସ୍ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ରୟରେ 28% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ | ମାଗଣାରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ |

ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

 • ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ପାଟର୍ନ: ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ସୂତା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକାଟ ସୁଟ୍ ସେଟ୍ ପାରମ୍ପାରିକ ଏବଂ ସମସାମୟିକ s ାଞ୍ଚା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜଟିଳ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଆସିଥାଏ | ସୂତା ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ଏବଂ କପଡ଼ାରେ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି s ାଞ୍ଚାଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ |

 • ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଗଠନ: 100% ଶୁଦ୍ଧ ସୂତାରୁ ନିର୍ମିତ ଏହି ସୁଟ୍ ସେଟ୍ ଗୁଡିକ ହାଲୁକା, ନିଶ୍ୱାସପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆରାମଦାୟକ | କପା ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ କାଜୁଆଲ୍ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ-ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ସହଜ ପୋଷାକ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ |

 • ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ମୋଟେଇ: ଉପର କପଡ଼ାର ଲମ୍ବ 2.50 ମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ 44 ଇଞ୍ଚ, ଏକ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ସୁସଜ୍ଜିତ ପୋଷାକ ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କପଡା ଯୋଗାଇଥାଏ | ତଳ କପଡ଼ାର ଲମ୍ବ 2.25 ରୁ 2.50 ମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ 40 ଇଞ୍ଚ, ଏକ ପାରମ୍ପାରିକ ଭାରତୀୟ ସାଲୱାର କିମ୍ବା ଚୁରିଦାର ସିଲେଇ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ | ଡୁପାଟ୍ଟା ଲମ୍ବ 2.25 ରୁ 2.50 ମିଟର ଏବଂ ମୋଟେଇ 40 ଇଞ୍ଚ, ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ରାପିଂ ଶ yles ଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କପଡା ଯୋଗାଇଥାଏ |

 • ଘଟଣା: କାଜୁଆଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ, ଅଫିସ୍ ପୋଷାକ, ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମାବେଶ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏହି ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ସୂତା ସୁଟ୍ ସେଟ୍ ଗୁଡିକ ଉପଯୁକ୍ତ | ସେମାନେ ଯେକ any ଣସି ପୋଷାକରେ ଶୋଭା ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ଯୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ପାରମ୍ପାରିକ ତଥାପି ଆରାମଦାୟକ ଲୁକ୍ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |

 • ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ: ଅଣସଂରକ୍ଷିତ କପା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକାଟ ସୁଟ୍ ସେଟ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହଜ ଏବଂ ଘରେ ସାମାନ୍ୟ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇହେବ | ସେମାନଙ୍କର ଆକୃତି ଏବଂ ଗଠନକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡିକ ବାୟୁ-ଶୁଖାଯିବା ଏବଂ କମ୍ ଉତ୍ତାପ ସେଟିଂରେ ଲ iron ହ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ | ସୂତା କପଡା ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଏକାଧିକ ଧୋଇବାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରେ, ଏହାକୁ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବିକଳ୍ପ |

 • ଉତ୍ପତ୍ତି ଦେଶ: ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସୂତା ଉତ୍ପାଦ ଗର୍ବର ସହିତ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ, ଯେଉଁଠାରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୁଣାକାର କଳା କୁଶଳୀ କାରିଗରମାନଙ୍କ ପି generations ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଆସିଛି |

 • ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ବିତରଣ: ଆମେ ବୁ understand ିପାରୁ ଯେ ଗମନାଗମନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଡରର ସୁରକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ | ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦ ଯତ୍ନର ସହିତ ଫୋଲଡ୍ ହୋଇ 12 x 30 x 3 ସେମି ବାକ୍ସରେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଆପଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହୋଇଛି | ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆପଣଙ୍କ ସାରୀକୁ ଆର୍ଦ୍ରତା, ଧୂଳି ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପ୍ରଭାବ ପରି ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିବ |

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଖୋଜୁଛ?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଖାଯାଇଛି |