Handloom Sambalpuri Cotton Dress Material Dress Material Handloom_Cotton Priyadarshini Handloom
Handloom Sambalpuri Cotton Dress Material Dress Material Handloom_Cotton Priyadarshini Handloom
Handloom Sambalpuri Cotton Dress Material Dress Material Handloom_Cotton Priyadarshini Handloom
Handloom Sambalpuri Cotton Dress Material Dress Material Handloom_Cotton Priyadarshini Handloom
Handloom Sambalpuri Cotton Dress Material Dress Material Handloom_Cotton Priyadarshini Handloom

ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସୂତା ପୋଷାକ ସାମଗ୍ରୀ |

ନିୟମିତ ମୂଲ୍ୟ ₹ 5,737.10 ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ₹ 3,861.47 ₹ 1,875.63 ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ |
/
ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | {{ଲିଙ୍କ୍}} '> ଚେକଆଉଟ୍ ରେ ଗଣନା କରାଯାଏ |

  • ମାଗଣା ବିଶ୍ worldwide ବ୍ୟାପୀ ପରିବହନ
  • କମ୍ ଷ୍ଟକ୍ - 1 ଆଇଟମ୍ ବାକି ଅଛି |
  • ରାସ୍ତାରେ ଭଣ୍ଡାର |

ଇକାଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ କଟନ୍ 3pc ସୁଟ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ସେଟ୍ ଇକଟ୍ ଡୁପାଟ୍ଟା କପଡା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୋଷାକ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଶୁଦ୍ଧ ହସ୍ତତନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକାଟ ସୂତା କପଡ଼ାର ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁରର ମାଷ୍ଟର ବୁଣାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଣାଯାଇଥିବା ପାରମ୍ପାରିକ ମୋଟିଫ୍ ସହିତ ଆଧୁନିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ | ଏହାର ସୁନ୍ଦର s ାଞ୍ଚା ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ, ଗଠନ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ | ଏହି ଉତ୍ପାଦରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି |

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ଅବସର କାଜୁଆଲ୍ |
କପଡା ସମ୍ବଲପୁରୀ |
ଶୀର୍ଷ ରଙ୍ଗ | ଭିଏଲେଟ୍ |
ତଳ ରଙ୍ଗ | କଳା
ସାମଗ୍ରୀ ସୂତା
ନମୁନା ମୋଟିଫ୍ |
ଟପ୍ ପୋଷାକ କପଡା ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ |
254 ସେ.ମି.
ଦୁପାଟା କପଡା ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ |
258 ସେମି |
ତଳ ପୋଷାକ କପଡା ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ |
230 ସେମି |
ଯତ୍ନ | ଶୁଖିଲା ପରିଷ୍କାର |

ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ:

ଏହା ଏକ ପ୍ରକୃତ ହସ୍ତତନ୍ତ ଖଣ୍ଡ, ସେଲଭେଜ୍ ଏବଂ ବୁଣାକାର ଅସମାନତା ଆଶା କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ନିୟୋଜିତ ପାରମ୍ପାରିକ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଣାଳୀ ହେତୁ ରଙ୍ଗ ମଳିନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇପାରେ |

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଖାଯାଇଛି |