ତୁମର ସାରି କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଜାଣିଛ? ଖୋଜ଼..

ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଉତ୍ପାଦକୁ ଭଲ ପାଅ ଏବଂ ପ reading ିବାକୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ, ତୁମେ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛ | ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ read ଼ୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଶିଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଏବଂ ଏହା ଆରମ୍ଭରୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଯାତ୍ରା |

ସମସ୍ତ ସେଟ୍ ... ଚାଲ ଇତିହାସ ଗାଡ଼ି ତଳକୁ ଯିବା |

ଭାରତରେ ' ଇକାଟ ' ଓଡିଶାରେ ବାନ୍ଧ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା | ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଏକ ମାଲାୟାନ୍ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷାରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି ଯାହା ମାଙ୍ଗିକେଟ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ ବାନ୍ଧିବା, ଗଣ୍ଠି କିମ୍ବା ପବନ ଗୋଲେଇ | ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ଏହି କଳା ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି | ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ସମ୍ବଲପୁର, ବୋଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନେପୁର, ବ ud ଦ ଇତ୍ୟାଦି ପରି ଅନେକ ସବ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଭୁଲିଆ ପରି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ଇକାଟ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ |

ଏପରିକି ଆମ ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ..

କାଣ୍ଡାଗିରି ଗୁମ୍ଫା ଓଡିଶାର ପଥରରେ ଲେଖା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ବୁଣାକାର କଳା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600 ପୂର୍ବରୁ ଓଡିଶାରେ ଥିଲା। ସେହିପରି ସୋନପୁର କ୍ଲଷ୍ଟର (ବ id ଦ୍ୟନାଥ) ଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ଖୋଦିତ ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 9th ମ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଣାକାର ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା। ସୂତା ସୂତା, ସେଠାରେ ବଣୁଆ ରେଶମ (ତାସର), ଲୋମରୁ ଷ୍ଟେମରୁ ପଶମ ଏବଂ ତନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ବୁଣା ହେଉଥିଲା |

ବରଗଡ-ସୋନେପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପୃଥକତା, ଗ୍ରୁପିଂ ଏବଂ ସବ୍-ଗ୍ରୁପିଂ, ସିଧା ବାଡ଼ି ସହିତ ଫ୍ରେମ୍ ପାଇଁ ବୁଣା ସୂତା ପ୍ରସ୍ତୁତ | ପୃଥକ କର୍ଡ ସହିତ ଏକ ଫ୍ରେମ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଖୋଲା ପୋଲରେ ଅଲଗା ପୋଲ କିମ୍ବା ଆନ୍ ପେଗ୍ ୱାର୍ମିଂ ଫ୍ରେମ୍ ସହିତ ୱାର୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଏ | ବରଗଡ - ସୋନେପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପେଗ୍ ୱାର୍ପିଙ୍ଗ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ | ନୁଆପାଟନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାନ୍ଧିବା ଏବଂ ମରିବା ପାଇଁ ସୂତା ଗୋଷ୍ଠୀ କରିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ୱର୍ପ ପାଇଁ ଖୋଲା ବାୟୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାଧାରଣ ଅଟେ | ବୁଣା ବାନ୍ଧିବା ଏକ ଫ୍ରେମରେ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ length ର୍ଘ୍ୟ ବନ୍ଧା |

ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡିକ ୱର୍ପ ଏବଂ ୱେଫ୍ଟର ସବ୍ ଗ୍ରୁପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧା ବାନ୍ଧି କାଗଜ ଡିଜାଇନ୍ ଠାରୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଓଦା କିମ୍ବା ଓଦାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାର ପାଉଡର ଦ୍ୱାରା କ mark ଣସି ପୂର୍ବ ମାର୍କିଂ କରାଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସଂପୃକ୍ତ ଉପ ଗୋଷ୍ଠୀର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ସୂଚାଇବା ପାଇଁ |

ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସମୃଦ୍ଧ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିଛ, ଆସନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତୁମେ ଯାହା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅଛ ... ଠିକ୍?

ବାନ୍ଧିବା ଏବଂ ମରିବା ହେଉଛି କ୍ରମଗୁଡିକ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି | ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପନିପରିବା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା | ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବଜାରକୁ ଆସିବା ପରେ ପନିପରିବା ରଙ୍ଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା |

  ଦ୍ରୁତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କମଳା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ କମଲା ଗୁଣ୍ଡି , ପାଉଁଶ ପାଣି, ଆଲୁମ୍ ଏବଂ ତାମରିଣ୍ଡ | ଏହାକୁ ଏକତ୍ର ଫୁଟାଯାଇ ତା’ପରେ ଛାଣି ଦିଆଗଲା | ଧୋଇଥିବା ରେଶମ ସୂତାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ ସମାଧାନରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଆଗଲା |


  ରଙ୍ଗ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପାଣିରେ ଭିଜାଯାଇଥିବା ଦ୍ରୁତ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ପାଉଡର ଟାଲ୍କ, କଦଳୀ, ତାମରିଣ୍ଡ ଏବଂ ଆଲୁମ | ଏହା ପରେ ଜଳକୁ ଛାଣି ଫୁଟାଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ରେଶମ ସୂତାକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଆଗଲା ଯାହା ଏକ ବାଇଗଣୀ ଲାଲ ଛାଇ ଦେଇଥାଏ |


  ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଗୁଞ୍ଜୁରୀ ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ କଦଳୀ ଯାହା ଶୀଘ୍ର ନଥିଲା |

  ବିଲାଟି ମଞ୍ଜୀ ଯାହା ଲାଲ ଛାଇ ପାଇଁ ମଞ୍ଜିଷ୍ଟା ଥିଲା ଯାହା ଶୀଘ୍ର ନଥିଲା |  ଟ୍ରାଇଫାଲା , ସ୍କ୍ରାପ୍ ଆଇରନ୍ ଏବଂ ଟିଫିନ୍ ଫିଲିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଖଟା ଚାଉଳ କଦଳୀରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗର ସୂତା ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ କଳା ସମୟ ସମୟରେ କଳା ତରଳ ନିଆଯାଉଥିଲା | କଳା ରଙ୍ଗର ତରଳ ଫୁଟାଯାଏ ଏବଂ ସୂତା ଏଥିରେ କଳା ହୋଇଯିବା ଯାଏଁ ସୂତା କଳା ରଙ୍ଗ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 'ସୂତା ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବରେ କଳା ରଙ୍ଗ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ବାହାର କରି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଶୁଖାଇ ଦିଆଗଲା |

  ନୀଳ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଗୋ |

  ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଲୋଡା ଚାଲ୍ (ଲୋଡା ଗଛର ଛେଳି) 'ଛେନା, ସୋଡା ପାଉଁଶ ଏବଂ କାଷ୍ଟର ତେଲର ପାଉଡର ପାଣିରେ ମିଶା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଧୋଇଥିବା ସୂତା ସୂତାକୁ ଏଥିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲାଲ୍ ଛାଇ ମିଳିବା ପରେ ପାଣି ସୂତା ଉପରେ ଘଷାଯାଇଥିଲା | । ଗଭୀର ଛାଇ ପାଇଁ ଗରମ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ରଙ୍ଗ କରିବା ପରେ ସୂତା ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ହୋଇଗଲା |

   ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜ ସାରୀ ବିଷୟରେ ରଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କିମ୍ବା ଏହା ଚତୁରତା, ଏହି ଛୋଟ ସୂଚକ ତୁମ ଚୟନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ |
   ଯଦି ଆପଣ ପ read ଼ାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସାରୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଉତ୍ସାହ ବାଣ୍ଟନ୍ତି |


   1 ମନ୍ତବ୍ୟ


   • Anila Malkani

    Excellent facts shared. I am a teacher of art for many years but I did not know this. Thanks, I will share with my students.


   ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡିକ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମୋଦନ ହେବା ଜରୁରୀ |

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


   Example blog post
   Example blog post
   Example blog post